تبلیغات
ابه امید روزی که در تقویم بنویسند :ظهور اقا امام زمان (عج)

ابه امید روزی که در تقویم بنویسند :ظهور اقا امام زمان (عج)
خصوصیات بقیه الله الاعظم امام زمان علیه السلام
1. شبیه ترین مردم در خلق و خوى به حضرت رسول صلى الله علیه و آله بوده و شمائل او شمائل آن حضرت مى باشد.
2. چهره اش سفید درخشنده ، كه سرخى به او آمیخته و گندم گون است .
3. پیشانى نازنینش فراخ و سفید و تابان است .
4. ابروانش به هم پیوسته .
5. بینى مباركش باریك كشیده و بالا آمده كه مختصرى برآمدگى در وسط دارد.
6. گوشت صورت مباركش كم است .
7. بر روى راستش خالى است همچون ستاره اى درخشان .
8. میان دندانهایش گشاده و به هم پیوسته .
9. چشمانش درخشنده ، و شاید فرورفتگى چشم ها
غیبت صاحب الزمان علیه السلام  
امام زمان علیه السلام به امر خداوند داراى دو غیبت بود:
1 - غیبت صغرى ، كه از سال 260 هجرى شروع شد و در سال 329 هجرى قمرى پایان یافت كه تقریبا 70 سال مى گذشت (اقوال دیگرى نیز گفته شده است ).
2 - غیبت كبرى ، كه از سال 329 هجرى شروع شد و تا وقتى كه خدا بخواهد و ظهور كند ادامه خواهد یافت .
دوران زندگى امام زمان علیه السلام را مى توان در چهار بخش خلاصه كرد:
1 - دوران پدر (حدود پنج سال ).
2 - دوران غیبت صغرى كه با چهار نفر از سفراى خاص خود به ترتیب : عثمان بن سعید، محمد بن عثمان ، حسین بن روح ، على بن محمد سیمرى تماس داشت و سپس به على بن محمد سیمرى دستور داد كه جانشینى براى خود تعیین نكند.
3 - غیبت كبرى و انتظار آن حضرت و ملاقات بعضى با آن حضرت ... كه امام زمان علیه السلام در این زمان زمام امور را به (ولى فقیه ) (مجتهد جامع شرایط) سپرده است .
4 - دوران درخشان ظهور قائم آل محمد صلى الله علیه و آله و حكومت جهانى حضرت صاحب الزمان علیه السلام .
مهدى موعود در آیات قرآنى  
قسمتى از آیاتى كه روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام تاویل به ظهور قائم آل محمد، امام زمان علیه السلام شده است .
1 - ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده .
از امیر المومنین علیه السلام روایت شده كه در تاویل این آیه شریفه فرمود: امه معدوده ، اصحاب قائم آل محمداست كه سیصد و سیزده نفر مى باشند. (74)
و در تفسیر عیاشى از حضرت صادق علیه السلام روایت مى كند كه فرمود:
خداوند اصحاب قائم ما را در یك لحظه مانند ابرهاى پراكنده فصل پاییز جمع مى كند.
2 - و ذكرهم بایام الله ، (75)
امام محمدباقر علیه السلام فرمود: ایام الله ، سه روز است ، روز قیام قائم آل محمد صلى الله علیه و آله ، روز رجعت ، روز قیامت .
3 - و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض یرثها عبادى الصالحون . (76)
یعنى در زبور (حضرت داود پیغمبر علیه السلام ) بعد از كتب آسمانى سابق نوشتیم كه زمین را بندگان صالح ما به ارث مى برند و اینان قائم آل محمد صلى الله علیه و آله و یاران آن حضرت مى باشند.
4 - الذین ان مكناهم فى الارض اقامواالصلوه و اتواالزكوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. (77)
امام محمدباقر علیه السلام فرمود: این آیه متعلق به آل محمد صلى الله علیه و آله است ، یعنى دوازده امام علیهم السلام و شخص حضرت مهدى موعود علیه السلام و یاران او كه خداوند آنان را در شرق و غرب جهان جاى دهد، و دین اسلام را غالب گرداند و هر بدعت و باطلى را به وسیله او و یارانش ‍ محو كند. و آنچنان عالم در آسایش بسر برد كه اثر ظلم در جایى دیده نشود.(78)
5 - امن یجیب المضطر اذا دعاه و یكشف السوء.
امام صادق علیه السلام مى فرمود: این آیه درباره قائم آل محمد صلى الله علیه و آله نازل شده ، به خدا قسم (مضطر) اوست كه دو ركعت نماز در مقام حضرت ابراهیم علیه السلام بگذارد و خدا را بخواند، پروردگار نیز اجابت كند.(79)
6 - اقتربت الساعه . (80)
روایت شده كه مقصود ساعت قیام آل محمد صلى الله علیه و آله است . (81)
7 - مدهامتان . (82)
یونس بن ظبیان از امام صادق علیه السلام روایت نموده كه در تفسیر این آیه فرمود: در دولت امام زمان علیه السلام راه میان مكه علیه السلام راه میان مكه و مدینه با درخت خرما اتصال یابد.
8 - هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله و لوكره المشركون . (83)
این آیه نیز درباره قائم آل محمد صلى الله علیه و آله است . ابوبصیر مى گوید: از امام رضا علیه السلام از آیه هو الذى ارسل رسوله بالهدى ... سوال كردم ، فرمود: هنوز موقع تاویل این آیه نرسیده است ، گفتم : قربانت گردم كه موقع آن فرا مى رسد؟ فرمود: انشاءالله هنگامى كه قائم قیام كند.
9 - الذین یومنون بالغیب . (84)
امام صادق علیه السلام فرمود: هر كس اقرار به ظهور امام زمان علیه السلام كند ایمان به غیب آورده است .
10 - اعملوا ان الله یحیى الارض بعد موتها.(85)
امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند زمین را با ظهور قائم آل محمد صلى الله علیه و آله زنده مى گرداند، از آن پس كه با كفر اهلش مرده باشد.
11 - و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین . (86)
امام على علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: اینان كه در سرزمین ضعیف گشته اند آل پیغمبرند كه خداوند حضرت مهدى علیه السلام آنها را برانگیزد تا آنان را عزیز و دشمنانشان را ذلیل گرداند.(87)
12 - جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. (88)
یعنى حق آمد و باطل از بین رفت ، زیرا باطل رفتنى است ، امام باقر علیه السلام فرمود: چون قائم ما ظهور كند دولت باطل از میان مى رود.
13 - و السماء ذات البروج . (89)
اصبغ بن نباته از ابن عباس روایت كرده كه پیغمبر صلى الله علیه و آله فرمود: منظور از آسمان در آیه منم ، و برجها امامان اهل بیت و عترت من هستند، كه اول آنها على علیه السلام و آخرشان مهدى علیه السلام و آنها دوازده تن مى باشند. (90)
14 - لعل الساعه قریب (91)
مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السلام نقل كرده كه منظور وقت ظهور قائم علیه السلام است .
مهدى موعود در احادیث  
توجه خوانندگان محترم و عاشقان حضرت صاحب الزمان علیه السلام را به قسمتى از روایات شیعه و سنى كه درباره حضرت مهدى موعود علیه السلام رسیده است جلب مى نمایم .
1 - روایاتى كه مى گوید: ائمه دوازده تن ، اول آنها امام على علیه السلام و آخر آنان حضرت مهدى علیه السلام است .
91 حدیث
2 - روایاتى كه مى گوید مهدى از خاندان پیغمبر است .
389 حدیث
3 - روایاتى كه مى گوید مهدى از دودمان على علیه السلام است .
214 حدیث
4 - روایاتى كه او را از فرزندان فاطمه زهرا علیهاالسلام مى داند.
192 حدیث
5 - روایاتى كه او را نهمین فرزند از اولاد حسین علیه السلام مى دانند.
148 حدیث
6 - روایاتى كه او را از فرزندان امام زین العابدین علیه السلام مى داند.
185 حدیث
7 - روایاتى كه او را پسر امام حسن عسگرى علیه السلام دانسته اند.
146 حدیث
8 - روایاتى كه او را امام دوازدهم و آخرین امام دانسته اند.
136 حدیث
9 - روایاتى كه درباره ولادت آن حضرت رسیده است .
214 حدیث
10 - روایاتى كه درباره عمر طولانى او رسیده است .
318 حدیث
11 - روایاتى كه مى گوید او داراى غیبت طولانى است .
91 حدیث
12 - روایاتى كه مى گوید دین اسلام به وسیله او جهانگیر مى شود.
47 حدیث
13 - روایاتى كه مى گوید شخص مهدى جهان را پر از عدل و داد مى كند.
123 حدیث
14 - روایاتى كه بشارت به ظهور آن سرور داده است . (92)
675 حدیث
و اما كتابها، در دو بخش معرفى مى شود، نخست قسمتى از كتابهاى علماى شیعه و سپس كتابهاى علماى اهل سنت .
و اما بخش نخست عبارتند از:
1. اصول كافى كتاب الحجه ..... مولف كلینى (ره )
2. اكمال الدین ..... شیخ صدوق (ره )
3. الارشاد ..... شیخ مفید
4. خمس رسائل فى اثبات الحجه ..... شیخ مفید
5. الوجیزه فى الغیبه ..... سید مرتضى علم الهدى
6. الغیبه ..... شیخ طائفه طوسى
7. البرهان من طول عمر الامام الزمان ..... شیخ ابوالفتح كراچكى
8. الغیبه ..... محمد ابراهیم نعمانى
9. اعلام الورى ..... امین الاسلام طبرسى
10. فصول نصیریه فصل امامت ..... خواجه نصیر طوسى
11. الملاحم و الفتن ..... سید بن طاووس
12. وسیله الفوز و الامان ..... شیخ بهائى
13. المحجه فیما نزل فى القائم الحجه ..... سید هاشم بحرانى
14. بحار الانوار 54 - 52 - 51 ..... علامه مجلسى
15. اثبات الهدى ..... شیخ حر عاملى
16. موعودى كه جهان در انتظار اوست ..... على دوانى
17. نجم الثاقب ..... حاج میرزا حسین نورى
18. الصحیفه المهدویه ..... حاج شیخ فضل الله نورى
19. كفایه الموحدین جلد 3 ..... سید اسماعیل عقیلى طبرسى
20. قیام و انقلاب مهدى ..... شهید آیت الله مطهرى
در اینجا براى مزید اطلاع خوانندگان گرامى بخشى از كتابهاى اهل سنت را نیز ضمیمه مى كنیم تا معلوم گردد كه عقیده به مهدى (عج ) یك عقیده اسلامى و بین المللى است و منحصر به شیعه نمى باشد و اینك قسمتى از آن كتاب ها:
1. ابراز الوهم المكنون ..... احمد محمد صدیق مغربى
2. اخبار المهدى ..... حماد بن یعقوب
3. الارذاعه ..... محمد صدیق خان بخارى
4. الاربعین ..... ابونصیر اصفهانى
5. البرهان فى علامات مهدى آخر الزمان ..... متقى هندى - مولف كنزالعمال
6. البیان فى اخبار صاحب الزمان ..... ابوعبدالله محمد بن یوسف گنجى شافعى
7. الرد على من حكم و قضى ان المهدى المنتظر جاء و مضى ..... ملا على قارى حنفى
8. العرف الوردى فى اخبار المهدى ..... جلال الدین سیوطى
9. العطر الوردى ..... محمد نبى محمد بلیسى
10. القطر الشهدى فى اوصاف الهدى (منظوم ) ..... شهاب الدین حلوانى
11. المشرب الوردى ..... ملا على قارى حنفى
12. علامات المهدى ..... جلال الدین سیوطى
13. فوائد الفكر ..... یوسف كرمى مقدسى
14. مناقب المهدى ..... حافظ ابونعیم اصفهانى
15. القول المختصر فى علامات المهدى ..... حافظ بن هجر هیثمى شافعى
این كتاب ها كه بخشى از آنها قبل از تولد مهدى (ع ) تالیف یافته و بخشى در عصر صغرى و مقدارى در عصر غیبت كبرى این مطلب را به ما مى فهماند كه تا چه حد مساله مهدویت در بین فرق مسلمین اهمیت داشته كه از زوایاى مختلف و در اعصار مختلف علماى فریقین به بحث و بررسى پیرامون آن پرداخته اند. (93)
مصلح جهان خواهد آمد 
یكصد و بیست و چهار هزار پیغمبر كه اول آنها حضرت آدم و آخر آنها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفى صلى الله علیه و آله مى باشد و دوازده امام كه اول آنها حضرت على علیه السلام و آخر آنها قائم آل محمد حضرت صاحب الزمان صلى الله علیه و آله مى باشد از وجود اقدس امام زمان و غیبت و ظهور و تعداد یاران آن حضرت خبر دادند.
ما فقط اكتفاء مى كنیم به روایت امام صادق علیه السلام .
فضل بن شاذان از علقمه بن محمد حضرمى از حضرت صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمودند: ائمه دین پس از پیغمبرش دوازده نفرند، اول آنها حضرت على بن ابى طالب علیه السلام و پس از او امام حسن و امام حسین و على زین العابدین ، محمد بن على الباقر (و من ) جعفر الصادق و من به موسى به جعفر وصیت مى كنم پس از او امام رضا كه در سرزمین خراسان مدفون مى شود، پس از پدرش محمد بن على جواد التقى ، و بعد على بن محمد النقى الهادى و پس از او حسن بن على عسكرى و پسر حسن مهدى (صوات الله علیهم ) مى باشد كه چون خروج كند 313 نفر اطراف او جمع شوند به عدد مردان بدر و چون زمان خروج برسد شمشیر او از غلاف بیرون آید و ندا كند اى ولى خدا برخیز و بكش دشمنان خدا را. (94)


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1389 توسط ناصر حسینی
درباره وبلاگ